Zmiany na naszej stronie internetowej

Koleżanki i Koledzy, drodzy użytkownicy naszej strony. Wprowadzamy zmiany na www.mazury.pttk.pl.

Pierwsza z nich widoczna jest po lewej stronie ekranu. Pojawił się kalendarz imprez. Data, pod którą kryją się imprezy turystyczne wyświetlona jest na zielono, wystarczy kliknąć i pokaże się szczegółowy opis imprezy.

Nie rezygnujemy przy tym z kalendarza imprez w dotychczasowej postaci pdf.  Jest on jednak dość kłopotliwy w aktualizacji, więc pełni role informacji ogólnej i wstępnej. Szczegóły imprez dostępne są w tym wspomnianym nowym kalendarzu.

Druga zmiana dotyczy umieszczania imprez na stronie. Dotychczas imprezy ogłaszane były na stronie głównej. Było to z jednej strony łatwe w odbiorze, ale kłopotliwe, gdyż z powodów technicznych, pierwsza impreza na stronie wcale nie musiała być tą najbliższą faktycznie.

Wprowadzona obecnie zmiana polega na tym, że imprezy będą umieszczane w zakładkach pod kalendarzem zgodnie z rodzajem imprezy: piesze, rowerowe, rejsy, wycieczki autokarowe itd.

Strona główna służyć będzie publikacji ogólnych informacji o naszej organizacji, ciekawostek, ogłoszeń czy relacji z ciekawych imprez.

Koleżanki i Koledzy, tak jak to bywa z nowościami, trzeba się do nich przyzwyczaić, ale naszym zdaniem wprowadzone zmiany ułatwią wybieranie sobie aktywności.

 Z turystycznym pozdrowieniem - Zarząd Oddziału