Spotkanie PTG - Gdańsk -14.04.2012

Pomorska Komisja Turystyki Górskiej w Gdańsku zaprasza przodowników turystyki górskiej i miłośników gór na tradycyjne coroczne spotkanie, które odbędzie się w Gdańsku w sobotę 14 kwietnia o godz. 14,00 w Klubie Turysty przy Oddziale Miejskim PTTK, ul. Długa 45.

 

W programie:

  • Informacje dotyczące turystyki górskiej oraz działalności kół i klubów
  • górskich, dyskusja na aktualne tematy oraz prelekcja "Góry świata
  • Michała Kochańczyka"
  • Na spotkaniu będzie można przedłużyć legitymacje przodownickie.

 

Tego samego dnia od godz. 10 w Klubie Turysty przy O. Regionalnym PTTK, ul. Ogarna 72 (Krowia Brama) będzie egzamin przodownicki (możliwość rozszerzenia uprawnień po uprzednim zgłoszeniu i wypełnieniu wniosku).

 

Przewodniczący KTG

Jacek Sołtys