Wycieczka

Koło Rodzinne „Laurencja” Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie zaprasza w dniu 02.08.2009 na wycieczkę autokarową do Fermy Jeleniowatych w Kosewie Górnym , Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie i grodziska Galinów we wsi Iznota.

Warunki uczestnictwa:

 1.  Koszt wycieczki:

      - dorośli                     55zł.

      - dzieci do lat 16-tu   45 zł.

2. W ramach wpłaty uczestnik ma zapewniony transport i wstępy do zwiedzanych obiektów.

3. Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane będą w Biurze Oddziału PTTK / patrz kontakt na stronie  www.laurencja.olsztyn.pl  / lub u Zdzisławy Łukaszewskiej tel.089 526-09-16 , 0 698 659 608. Miejsce zbiórki Hotel Gromada przy ul. Kościuszki ,odjazd autokaru o godz. 9-tej .