Komunikat o zaliczaniu pkt do OTP podczas INO

KOMUNIKAT KTP PTTK o zaliczaniu punktów do OTP podczas imprez na orientację. W związku z licznymi zapytaniami, czy można zaliczać do Odznaki Turystyki Pieszej trasy przebyte podczas pieszych imprez na orientację Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przypomina:

· Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK zajmowała się tą sprawą w związku z pisemnym zapytaniem skierowanym przez Komisję Imprez na Orientację ZG PTTK.

· Komisja rozpatrywała powyższą sprawę na posiedzeniu plenarnym w dn. 18 grudnia 1999 r. w Warszawie.

· Podjęto decyzję o dopuszczeniu zdobywania punktów na Odznakę Turystyki Pieszej na pieszych imprezach na orientację w ilości do 50% ogólnej liczby punktów wymaganych na dany stopień odznaki.

Warunkiem jest uwzględnienie w programie InO walorów krajoznawczych terenu oraz szczegółowe wpisanie trasy do książeczki OTP.

· Decyzja niniejsza została przekazana pisemnie Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK w dniu 10.01.2000 r.

· Komisja InO ZG PTTK ogłosiła stosowny komunikat m.in. na łamach „Azymutu Warszawskiego” nr 22 z dn. 9.04.2000 r.

W związku z powyższym prosimy wszystkich Przodowników Turystyki Pieszej o uwzględnienie punktów zdobytych na pieszych trasach InO przy weryfikacji OTP.

 

Komisja Turystyki Pieszej

ZG PTTK