Przekaż 1% swojego podatku dla Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK

Wesprzyj turystykę w Olsztynie i na Warmii i Mazurach. Przekaż 1% swojego podatku dla Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK.

Na formularzu zeznania podatkowego PIT-37 w sekcji H należy wpisać numer KRS: 00000 94 027 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

 

http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=27885