Warsztaty krajoznawcze

Czy jesteś ZNAWCĄ swojego małego KRAJU? Czy dopiero ubiegasz się o miano KRAJoZNAWCY?

Oddział Warmińsko- Mazurski PTTK zaprasza wszystkich mniej i bardziej „zaawansowanych” miłośników regionu na drugą edycję warsztatów krajoznawczych „Poznaj swoją Małą Ojczyznę”. Jeśli chcesz dowiedzieć się:  jak rozpoznać kormorana w locie, dlaczego w herbie Bartoszyc są dwa skrzyżowane topory czy też dlaczego warto odwiedzić Silice- zapisz się koniecznie. Zajęcia, wzbogacone prezentacjami multimedialnymi, odbywać się będą w niedziele od listopada 2012 do marca 2013.


Terminy i tematy:

1.    25 XI 2012 - Święci z Warmii i Mazur (warsztaty historyczno- ikonograficzne): Święci związani z regionem i krótkie warsztaty rozpoznawania świętych na przykładzie zabytków z województwa warmińsko-mazurskiego.
2.    2 XII 2012 -    Hydrotechnika (warsztaty geograficzno-historyczne): Sieć wodna regionu oraz hydrotechniczne zabytki Warmii i Mazur.
3.    13 I 2013-    Kod lasu i kod miasta (warsztaty przyrodniczo- ikonograficzne): Krótki przewodnik po tym, jak czytać znaki w lesie oraz flagi i herby miast regionu - symbole, legendy,  ciekawostki.
4.    17 II 2013 -  Warmiński gwiazdozbiór (warsztaty astronomiczno-historyczne):  Teorie na temat budowy świata oraz Kopernik, jego życie i dzieło.
5.    10 III 2013-     Wysokie loty (warsztaty geograficzno- przyrodnicze): Środowisko życia ptaków na Warmii i Mazurach oraz krótkie warsztaty rozpoznawania ptaków regionu.
6.    24 III 2013-    Zielono mi (warsztaty przyrodniczo-etnograficzne): Krótki przewodnik po drzewach Warmii i Mazur oraz drzewa i inne rośliny w legendach, ludowych mądrościach i wierzeniach regionu.


Warsztaty są płatne (20 zł za 3-godzinne spotkanie). Każdy uczestnik otrzyma kserokopię autorskich materiałów.

Bliższe informacje i zapisy – Oddział Warmińsko- Mazurski PTTK, ul. Staromiejska 1/ 13 tel.  (89) 527-36-65

Czy jesteś KRAJ-o-ZNAWCĄ? Sprawdź to z nami.