Spotkania z przyrodą w Muzeum Przyrody 2013

Wykaz wystaw i przedsięwzięć zaplanowanych w Muzeum Przyrody w IV kwartale 2013 r.

 

 

16.10.2013 r. Wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Gdzie się podział zając szarak?”

Jest to kolejna wystawa monograficzna zorganizowana przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Uroczysko” z Supraśla k. Białegostoku. Tym razem głównym bohaterem ekspozycji jest zając szarak, jeden z najciekawszych i obecnie silnie zagrożonych mieszkańców naszych pól, łąk i lasów. Wystawę tworzy ok. 40 fotogramów czarno – białych i barwnych przedstawiających różne sceny z życia zajęcy, autorstwa kilku wybitnych i uznanych fotografów, jak nieżyjący już Wiktor Wołkow, Andrzej Stachurski, Paweł Świątkiewicz, Jerzy Grzesiak. Podczas wernisażu zostanie pokazany film przybliżający życie tych coraz rzadszych szaraków.

 

30.10.2013 r. „Warmia – tajemnice natury” – promocja najnowszego albumu Andrzeja Waszczuka „Szczurka”

Podczas spotkania zostanie przedstawiona prezentacja zdjęć składających się na najnowszy album, który jest unikalnym dziełem na polskim rynku wydawnictw przyrodniczych. Album niemal w całości tworzą zdjęcia owadów i roślin wykonane w technice makrofotografii. Oprócz zdjęć Andrzej Waszczuk zaprezentuje także fragmenty filmów nagrane podczas gromadzenia materiałów do promowanej książki. Podczas spotkania autor przybliży kulisy powstania swojego najnowszego dzieła. Serdecznie zapraszamy nie tylko miłośników przyrody, ale także wszystkich zainteresowanych dobrą fotografią przyrodniczą.

 

13.11.2013 r. „Skandynawskie dary. Głazy narzutowe Warmii i Mazur” promocja książki Alicji Szarzyńskiej i Grzegorza Ziółkowskiego

(Alicja Szarzyńska Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej)

„Skandynawskie dary. Głazy narzutowe Warmii i Mazur”, to zarówno tytuł prezentacji, jak i najnowszej książki poświęconej głazom narzutowym naszego regionu. Alicja Szarzyńska, geograf z wykształcenia i współautorka książki, opowie o pochodzeniu głazów narzutowych jakie znajdują się na terenie Warmii i Mazur, przestawi największe i najciekawsze z nich, w tym zupełnie nowe, niedawno odkryte. Serdecznie zapraszamy zarówno miłośników przyrody, jak osoby zainteresowane geologią i geografią regionu.

 

27. 11. 2013 r. „Sowy leśne Polski – biologia i zagrożenia”

(Dr Romuald Mikusek Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Ekologicznych)

Sowy, to jedna z najbardziej tajemniczych i wciąż słabo poznanych grup ptaków. Dotychczas w granicach Polski stwierdzono 13 gatunków sów, spośród których 7 należy do grupy sów leśnych. Na Warmii i Mazurach sowy leśne reprezentowane są przez 5 gatunków regularnie lęgowych (puszczyk, uszatka, puchacz, włochatka i sóweczka) i jeden gatunek być może nieregularnie lęgowy, tj. puszczyk uralski. O szczegółach życia sów leśnych i ich zagrożeniach będzie mówił dr Romuald Mikusek, najlepszy znawca tej grupy ptaków w Polsce.

 

11.12. 2013 r. Wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Przyroda Warmii i Mazur w fotografii Waldemara Bzury”

Autor zdjęć jest jednym z najbardziej znanych fotografów przyrody na Warmii i Mazurach. Profesjonalnym fotografowaniem przyrody zajął się dość późno, ale nie przeszkodziło mu to w szybkim i perfekcyjnym opanowaniu tej trudnej dziedziny fotografii. Najlepiej o tym świadczą jego albumy poświęcone przyrodzie i architekturze Warmii i Mazur, przyrodzie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, czy walorach doliny Rospudy. Podczas wernisażu autor przedstawi diaporamę poświęconą przyrodzie Warmii i Mazur.