Zmarła kol. Stanisława Bałdowska

 

Z przykrością informujemy, że 17 października 2013 roku zmarła

kol. Stanisława Bałdowska,

zasłużona przewodniczka i działaczka Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie.

Pogrzeb odbędzie się w Olsztynie w dn. 19.10.2013r.

O godzinie 11.00 trumna z ciałem będzie wystawiona w kaplicy przy ul. Poprzecznej i następnie przewieziona do kościoła Franciszkanów przy ul. Wyspiańskiego, gdzie od około godz. 11.45 będzie odprawiona msza. Po mszy uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu w Dywitach.

 

 

 

Kol. Stanisława Bałdowska ur. 5.07.1932 r. w miejscowości Chodkowo-Załogi. Do PTTK należała od 1.07.1956 r. , początkowo do Koła Grodzkiego Oddziału Warmińsko-Mazurskiego i uprawiała różne formy turystyki. Następnie współtworzyła Komisję Młodzieżową Oddziału. W latach 1970 - 74 była przewodniczącą Komisji Młodzieżowej przy Zarządzie Wojewódzkim PTTK.

 

Od 1976 r. była przewodnikiem turystycznym kl. III a od 1989 r. kl. II. Aktywnie działała w Kole Przewodników wchodząc w skład zarządu koła przez 3 kadencje /1978 – 84/. uczestniczyła w pracach zespołu szkoleniowego prowadząc odczyty z geografii. W latach 1989 – 97 była przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej Przewodników przy Oddziale PTTK a od 1999 r. przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej Urzędu Wojewódzkiego, a następnie Urzędu Marszałkowskiego.


Aktywnie oprowadzała mieszkańców Olszyna w ramach pierwszej edycji projektu „Przewodnik czeka” w 2007r.


Za swoją działalność społeczną była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana przez władze PTTK i władze państwowe. Posiada Srebrną /1992r./ i Złotą / 1999r./, Honorową Odznakę PTTK . Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi / 1975r. /, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski / 1983r. / oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej / 1996 r. /