Działacze PTTK kandydują do Rady Miasta Olsztyna

Pragniemy poinformować Państwa, że dwóch działaczy z naszego Oddziału PTTK kandyduje do Rady Miasta Olsztyna. Bardzo zachęcamy do głosowania na Mariana Juraka oraz Joannę Łukaszewską w najbliższych wyborach samorządowych. Osoby te przyczynią się do rozwoju turystyki i krajoznastwa w Olsztynie. Poniżej przestawiamy sylwetki kandydatów.

 

 

Marian Jurak

Prezes Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK oraz przewodnik.

 

Marian Jurak urodził się w Olsztynie 25 lutego 1955 roku. Z wykształcenia jest filologiem polskim (ukończył WSP w Olsztynie w 1978 roku) oraz angielskim (studia podyplomowe w Warszawie). Od 1974 roku ma uprawnienia przewodnika turystycznego po Olsztynie i Warmii i Mazurach. Przez 25 lat, do roku 2005 pracował w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Olsztynie, na olsztyńskim Zatorzu, na którym też mieszka, łącząc pracę zawodowa w szkolnictwie ze społeczną działalnością turystyczno-krajoznawczą. Od 1997 roku do chwili obecnej sprawuje funkcje prezesa Oddziału Warminsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie. Jest autorem przewodników po Warmii i Mazurach oraz map turystycznych regionu.

Społecznie pracuje dla miasta i na rzecz jego mieszkanców organizując i prowadząc liczne imprezy turystyczno-krajoznawcze. Jest inicjatorem, przy wspólpracy z innymi działaczami PTTK, a nastepnie koordynatorem znanej olsztyńskiej akcji "Olsztyn Aktywnie"Obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki przedmiotów turystycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Od najmłodszych lat dzieje i współczesność Olsztyna są bliskie jego sercu.

Kandyduje do Rady Miasta Olsztyna w OKRĘGU 2 - Wojska Polskiego, Podleśna, Zatorze, Zielona Górka, Kętrzyńskiego, Pojezierze.

Zobacz fanpage na Facebook

 

 

Joanna Łukaszewska

Członek Koła Rodzinnego "Laurencja" przy PTTK.

 

Jestem rodowitą olsztynianką i aktywną mieszkanką Olsztyna. Kandyduję do Rady Miasta Olsztyna ponieważ chciałabym mieć wpływ na komfort życia w naszym mieście. Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą i pedagogiem. Na co dzień pracuję zarówno z ludźmi starszymi jak i z dziećmi pomagając im w powrocie do zdrowia. Od wielu lat jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego i czynnie uczestniczę w turystycznych imprezach. Jako członek Rady Osiedla Wojska Polskiego prowadziłam świetlicę środowiskową "Przyczółeczek" dla dzieci i młodzieży oraz ćwiczenia ogólnousprawniające dla Pań z naszej dzielnicy. Od dwóch lat, jako członek Stowarzyszenia „Nasze Jakubowo”, prowadzę organizowany dla wszystkich mieszkańców Olsztyna Festyn „Magiczny Park Jakubowo”. Udzielam się społecznie.

Jako radna Olsztyna, w swej działalności chcę skupić się na aktywnym promowaniu zdrowego trybu życia wśród mieszkańców oraz poprawieniu komfortu życia osób mniej samodzielnych, takich jak osoby starsze i niepełnosprawne. Chcę to osiągnąć, poprzez ułatwianie dostępu oraz zachęcenie mieszkańców do aktywności fizycznej jak i kulturalnej i zapewnienie odpowiedniej opieki.

Promowanie i wspieranie aktywności fizycznej i kulturalnej jest szczególnie istotne wśród dzieci i młodzieży, gdyż w dalszej perspektywie pomaga to obniżyć zachorowalność, rozwija zachowania prospołeczne oraz integruje. Wymaga to jednak skutecznego zorganizowania atrakcyjnych zajęć pozaszkolnych, zadbania o dostępność placów zabaw, siłowni czy mini boisk osiedlowych, a także organizowania wspólnych imprez kulturalnych i sportowych. Pozwolą one na odkrywanie i wspomaganie w rozwoju potencjalnych talentów wśród młodzieży jak również pośród ludzi starszych czy niepełnosprawnych. Chciałabym, aby w Olsztynie odbywały się duże imprezy sportowe tj. Tour de Pologne, Memoriał Wagnera, paraolimpiady, promujące nasze miasto i integrujące wszystkich mieszkańców naszego Grodu.

Kandyduję do Rady Miasta Olsztyna w OKRĘGU 2 - Wojska Polskiego, Podleśna, Zatorze, Zielona Górka, Kętrzyńskiego, Pojezierze.

Zobacz fanpage na Facebook