Zmarł Pan Paweł Kalinowski


Z głębokim żalem zawiadamiamy, 15 lipca 2015 zmarł Paweł Kalinowski,
żeglarz, turysta, były wiceprezes Zarządu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie.

 

Pogrzeb odbędzie się 18 lipca 2015, początek uroczystości żałobnych w kościele
przy ul. Pana Tadeusza o godz. 10.00.


Wyrazy głęokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składają Koleżanki i Koledzy z PTTK