Egzamin przewodnicki

Dobiegł końca kolejny kurs na uprawnienia przewodnika turystycznego po województwie warmińsko-mazurskim. W sobotę 04 lipca absolwenci kursu zdawali egzamin państwowy przed komisja Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Zgodnie ze stosowna ustawa egzamin obejmował część testowa , część praktyczną oraz część ustna. 
 
 
To kolejny kurs zorganizowany przez Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie, który szkoli przewodników po regionie od  niemal 60 lat. Wprawdzie celem kursu jest przygotowanie zawodowe przyszłych przewodników wycieczek, jednak dla wszystkich uczestników jest to przede wszystkim okazja do dogłębnego poznania regionu. Niektórzy uczestnicy kursu zresztą zakładają, że nie przystąpią do egzaminu, a  uczestniczą w zajęciach tylko by dobrze poznać region i zaspokoić swoje zainteresowania. Krajoznawczy zapał uczestników kursu i dobrze przygotowane zajęcia teoretyczne oraz liczne wycieczki szkoleniowe  zaowocowały wysokim poziomem przygotowania uczestników kursu do egzaminu. Po raz kolejny wszyscy, którzy przystąpili do trudnego egzaminu ( np. w części pisemnej trzeba zdobyć minimum 66 % punktów – dla porównania , na nowej maturze wystarcza 30 %) zdali go pomyślnie. Kadra turystyczna regionu wzbogaciła się o 22 wykwalifikowanych przewodników, niektórzy z nich otrzymają również uprawnienia do oprowadzania w językach obcych.
 
M.J.