Wieczór z filmem przyrodniczym

MUZEUM PRZYRODY w Olsztynie serdecznie  zaprasza na X spotkanie z cyklu „Wieczór z filmem przyrodniczym”.

28.10.2009 r.

Inauguracja X edycji cyklu: „Wieczór z filmem przyrodniczym”. W związku z mijającą w tym roku setną rocznicą urodzin i trzydziestą rocznicą śmierci Włodzimierza Puchalskiego, tegoroczna edycja cyklu będzie poświęcona twórczości filmowej tego artysty.

Na pierwszym spotkaniu zaprezentujemy filmy: „Na ptasiej wyspie”, „Wśród łąk i wód”

i „Ptaki dziwaki”.

 

04.11.2009 r.

Otwarcie wystawy „Fotografia Włodzimierza Puchalskiego w 100-lecie urodzin”. Wystawa zorganizowana wspólnie z Muzeum Niepołomickim. Podczas wernisażu prezentacja filmów przedstawiających życie i twórczość Włodzimierza Puchalskiego.

 

18.11.2009 r.

Wieczór z filmem przyrodniczym. Prezentacja filmów Włodzimierza Puchalskiego: „Wyspa piór i puchu”, „Ptaki naszych wód” i „Ostatnia księga przyrody”.

 

02.12.2009 r.

Wieczór z filmem przyrodniczym. Prezentacja filmów Włodzimierza Puchalskiego:  „Czas przebudzenia”, „Kalendarz przyrodniczy Włodzimierza Puchalskiego”, „W krainie Czarnej Hańczy”.

 

 

NA SPOTKANIA ZAPRASZAMY NA GODZ. 17.30 DO SALI EDUKACJI PRZYRODNICZEJ MUZEUM PRZYRODY  W OLSZTYNIE  PRZY UL METALOWEJ 8, (TEL. 089/5334780). WSTĘP WOLNY.