Poznajemy nasze szlaki 10 grudnia 2017

 
Spotkanie na przystanku Jakubowo - pętla.

Start o 10.30 na przystanku Jakubowo.

Trasa: Olsztyn Jakubowo - rzeka Łyna - Galeria Warmińska dystans ok 7 km

Zakończenie ok. 13.30

Dojazd autobusami miejskimi linii  nr 107, 110 i 117

Tematem rajdu będzie rzeka Łyna - szlak wodny Warmii i Mazur, którego odcinek przebiegający przez Olsztyn zobaczymy z punktu widzenia piechura.

Policzymy również ile jest mostów na Łynie w obrębie granic miasta.

Zapraszamy do udziału