Laurencja by Night

Miejsce: 
CEiIK - Jakubowo

Prowadząca: Zdzisława Łukaszewska  – przodowniczka turystyki pieszej.

Termin: 15 grudnia 2017 r., godz. 18:30.

Temat wycieczki: 64 rajd nocny z cyklu „Laurencja by night” – „Wigilia w lesie”.

Miejsce startu: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych (dawny WDK) ul. Parkowa 1.

Trasa rajdu: CEiIK – las miejski – Most Smętka – polana – szlak czerwony – Most Justusa – ul. Radiowa.

W trakcie rajdu:

Ognisko, przy którym dzielimy się opłatkiem i śpiewamy kolędy (smakołyki na wspólny stół i kiełbaski we własnym zakresie).

  Ze względu na nocny charakter rajdu wskazane jest posiadanie przez uczestników latarek czołowych lub zwykłych oraz – obowiązkowo – elementów odblaskowych.