Pracownia krajoznawcza

Biblioteka pracowni posiada obszerny zbiór książek i map w tym także mapy o wartości historycznej liczące ponad 100 lat. Księgozbiór uzupełniany co rok nowymi zakupami. Obecnie jest to około 5000 pozycji. Z księgozbioru tego korzystają przede wszystkim członkowie PTTK. Pracownię prowadzi Jerzy Popiołek. Regionalna Pracownia Krajoznawcza czynna w poniedziałki (godz. 10-12 i 16 - 17.30 ) w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PTTK w Olsztynie.